Previous Next Play Pause

مرکز مشاوره مدیریت و ارزیابی کلینیک سازمانی

افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییر نیازهای مشتریان ، تشدید فضای رقابتی در صنعت و تلاش برای سرآمد شدن و تدام کسب و کار یک سازمان، فرایند پیوسته ای است که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم در مسیر اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها و انحرافات را شناسایی نموده و اقدام به اصلاحات لازم می نماید . در این مسیر سازمان لازم دارد تا اثربخشی و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد و برای این منظور نیاز به انتخاب استاندارد ، چارچوب، الگو و مدل های مناسب از قبیل استاندارد حرفه ای تحلیل کسب وکار BABOK ، معماری سازمانی TOGAF، ارزیابی چندبعدی سازمان 7s Mckinsey ، الگوهای تجارب موفق Best Practiceو ....جهت ارزیابی و اعتلای خود می باشد ادامه مطلب

 

خدمات ارزیابی و مشاوره کلینیک سازمانی

ارزیابی حوزه استراتژی

ارزیابی حوزه استراتژی

ارزیابی حوزه سیستم ها

ارزیابی حوزه سیستم ها

ارزیابی حوزه ساختار سازمان

ارزیابی حوزه ساختار سازمان

ارزیابی حوزه منابع انسانی

ارزیابی حوزه منابع انسانی

ارزیابی حوزه فروش و بازاریابی

ارزیابی حوزه فروش و بازاریابی

ارزیابی حوزه مهارت

ارزیابی حوزه مهارت

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی سازمانی

تحلیل کسب وکار

تحلیل کسب وکار

افزایش بهره وری و کارایی

افزایش بهره وری و کارایی

هوشمندسازی کسب و کار

هوشمندسازی کسب و کار

آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره

Back to top