گروه آزمون های ارزیابی دانش تخصصی

در این بخش آزمون های حوزه دانشی تخصصی  مربوط به کارشناسان و مدیران سازمان ها برگزار می گردد. سازمان ها میتوانند بمنظور شناسایی سطح تخصص و توانمندی پرسنل خود جهت برآورد آموزش های مورد نیاز و همچنین میزان اثربخشی آموزش های گذرانده شده توسط پرسنل از خدمات این موسسه استفاده نمایند . همچنین امکان طراحی آزمون های خاص ، ویژه سازمان ها نیز وجود دارد .

جهت آشنایی با شرایط شرکت در این آزموندستور العمل سازمانی شرکت در آزمون را مطالعه فرمایید

 

آزمون اصول بازاریابی

آزمون اصول بازاریابی

هدف از این آزمون ارزیابی میزان آگاهی شما از مباحث نظری و علمی مدیریت بازاریابی می باشد

ادامه

آزمون بازاریابی بین الملل

آزمون بازاریابی بین الملل

هدف از انجام این آزمون ارزیابی میزان تسلط شما بر مباحث علمی بازاریابی بین الملل می باشد

ادامه

آزمون مدیریت فروش

آزمون مدیریت فروش

هدف از این آزمون ارزیابی شما در میطان تسلط تان بر مباحث فروش و

ادامه

Back to top