ارزیابی حوزه مهارتی فردی

در این بخش آزمون های مهارتی فردی با هدف تعیین سطح مهارتهای موجود ، شناسایی نقاط ضعف مهارتی و همچنین پتانسیل های مثبت مهارتی جهت شناسایی مستعدترین افراد برای مسئولیت های گوناگون ، در سازمان ها و یا حتی بصورت فردی در نظر گرفته شده است.

 

جهت آشنایی با شرایط شرکت در این آزموندستور العمل شرکت در آزمون را مطالعه فرمایید

توجه : این گروه آزمون ها بصورت رایگان برگزار میشود و افراد بدون نیاز به پرداخت هزینه و صرفا با ثبت نام در سایت می توانند این آزمون را انجام دهند.

آزمون مهارت خلاقیت

آزمون مهارت خلاقیت

هزینه آزمون : رایگان

سنجش مهارت خلاقیت

ادامه

Back to top