آزمون ارزیابی مهارت تصمیم گیری مدیران و کارکنان


مهارت تصمیمگیری شما چقدر است؟

توضیحات برگزاری آزمون ارزیابی مهارت تصمیمگیری

هدف از این آزمون

مهارت تصمیمگیری یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین مهارت هر فرد و مدیر در زندگی کاری و شخصی اش می باشد بگونه ای که میتوان گفت شرایطی که در آن هستیم ناشی از تصمیماتی است که قبلا گرفته ایم .هر یک از ما ممکن است با این شرایط روبرو شده باشیم که نیاز به تصمیم گیری برای یک موقعیت حساس یا مهم داشته ایم. اگر پاسخ معمول شما به اغلب این شرایط، "نمی توانم تصمیم بگیرم " باشد، تقویت مهارت تصمیم گیری مؤثر می تواند به شما کمک کند تا با اعتماد به نفس بیشتر تصمیمات صحیح تری را اتخاذ کنید. رشد توانایی تصمیم گیری به افراد احساس آزادی بیشتری بخشیده و موجب کنترل بهتر آنان بر زندگی شان می گردد.عامل کلیدی در اینکه "باعث رخ دادن رویدادها شویم" نه اینکه "تسلیم رخ دادن آنها باشیم"، تصمیم گیری ماهرانه است. منظور آن است که با مجهز بودن به مهارت تصمیم گیری و بکارگیری به جا و مناسب آن در زندگی می توانیم خودمان عامل اتفاق افتادن حوادث و وقایع پیرامون مان باشیم و به جای اینکه به شرایط اجازه دهیم تا سرنوشت ما را رقم بزند، خودمان تعیین کننده رویدادها و سرنوشت خویش باشیم. در اولین قدم برای اینکه بدانیم مهارت تصمیمگیری ما در چه حد است و چقدر نیاز به تقویت دارد ابتدا باید وضعیت موجود این مهارت مان سنجیده شود، و سپس با توجه به نتایج تحلیل آن ، مشاور برنامه های پیشنهادی خود را به شما ارائه می نماید، پس از اجرای برنامه تجویزی، میتوانید مجددا میزان پیشرفت خود را در این مهارت اندازه گیری کنید.

مشخصات آزمون

عنوان آزمون: ارزیابی میزان تصمیمگیری شما

مدت آزمون: 20 دقیقه

تعداد سؤالات تستی: 45

نحوه ارزیابی پاسخنامه

- سؤالات به صورت رندوم نمایش داده می‌شوند.

 - آزمون نمره منفی ندارد.

شرایط آزمون

هر داوطلب می تواند 1 نوبت در این آزمون شرکت کند.

 توجه ویژه

برای هر سوال بهترین گزینه ای که شما را توصیف می کند انتخاب کنید.

لطفا به سوالات بصورت واقعی و همانگونه که هستید (نه آنگونه که دوست دارید باشید) پاسخ دهید.

نکات مهم 

- به محض کلیک روی دکمه « شروع » نام شما در بین شرکت کنندگان در آزمون ثبت می‌شود.

- تا انتهای آزمون از بستن مرورگر و یا Refresh کردن آن خودداری کنید. این کار به معنی پایان آزمون خواهد بود.شما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top