آزمون ارزیابی 5 ویژگی شخصیت نئو (NEO_PI-R)


تست شخصیتی پنج عاملی (NEO_PI-R) از جامع ترین آزمون های شخصیت شناسی است که در ارتقاء رشد حرفه ای افراد موثر است.

نئو آزمون هوش یا توانایی نیست، و به منظور تشخیص مشکلات بهداشت روانی یا سازگاری شما تهیه نشده است. نئو تفاوت‌های بینِ افراد نرمال را در پنج عامل اصلی شخصیت: روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، دلپذیر بودن و وظیفه شناسی می سنجد. با انجام این آزمون شما نگاه دقیق تر و جامع تری نسبت به خود دارید. این آزمون به افرادی که دغدغه خودآگاهی در سطحی جامع و با جزئیات کامل را دارند توصیه می شود.

نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه-شخصیتی NEO نوعی خود سنجی ویژگی‌های شخصیتی است که مبتنی بر یک مدل معروف شخصیتی به نام مدل پنج عاملی است. طبق نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو پنج عامل یا حیطه مزبور عبارت‌اند از روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق (سازگاری) و وجدانمندی.

تعداد سوال :240

زمان : 60 دقیقهشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top