آزمون سنجش ویژگی های شخصیتی کار آفرین


آیا در شما ویژگی های شخصیتی کارآفرینی وجود دارد؟

کارآفرینی هنر است و کارآفرین هنرمند. کارآفرین فردی که می تواند با یک ایده و فکر جدید به کمک منابع موجودش، محصول یا خدمت جدیدی را ارائه کند.

در گذشته باور بر این بود که فقط افراد خاصی می توانند کارآفرین شوند و به قولی فقط برخی افراد هستند که کارآفرین زاده می شوند. اما امروزه این نظر رد شده است. همه افراد می توانند کارآفرین شوند. ویژگی ها و خصوصیات لازم برای کارآفرین شدن را می توان به افراد آموزش داد.

به نظر شما، ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در درون تان وجود دارد؟

برای فهمیدن این موضوع باید مهمترین ویژگی های کارآفرینانه را شناسایی و میزان آنها را در خودتان بسنجید. اگر این ویژگی ها در شما در سطح خوبی باشد، پتانسیل اولیه برای کارآفرین شدن را دارید. اگر هم  برخی از آنها در شما ضعیف باشند، می توانید با برنامه ریزی و دیدن آموزش های لازم، سطح شان را بالا برده و ارتقا دهید.

آیا می دانید چطور می توانید این ویژگی ها را بسنجید؟

به کمک تست « سنجش ویژگی های کارآفرینانه»  می توانید به خوبی و با اطمینان میزان و شدت این ویژگی ها در شخصیت تان را بسنجید. این تست شامل 95 سوال می باشد که 8 ویژگی اصلی کارآفرینان را به طور مجزا مورد سنجش قرار می دهد. در آخر هم می توانید نمره کل کارآفرینی یا به عبارتی نیمرخ کارآفرینی خود را دریافت کنید.  ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی، ویژگی هایی هستند که در تست سنجش ویژگی های کارآفرینانه مورد بررسی قرار می گیرند.

با تحلیل نتایج تست سنجش ویژگی های کارآفرینانه می توانید بفهمید در هر کدام از این ویژگی های کارآفرینانه چه وضعیتی دارید و برای موارد ضعیف خود برنامه ریزی کنید تا بتوانید قدم محکمی در جهت موفقیت در زندگی خود بردارید.

تعداد سوالات: 95 عدد

نوع سوالاتی: تست 5 گزینه ای

مدت زمان آزمون: 30 دقیقه

 

لطفاً اولين گزينه اي را که پس از مطالعه هر يک از سوالات در ذهنتان شکل مي گيرد،انتخاب نمایید.

 

لطفا به سوالات بصورت واقعی و همانگونه که هستید (نه آنگونه که دوست دارید باشید) پاسخ دهیدشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top