آزمون هوش هیجانی بار-اُن (Bar-On)


شما چقدر می توانید احساسات و هیجانات خود و دیگران را در تصمیم گیری هایتان در نظر بگیرید؟

روز به روز بر تعداد افرادی که متوجه می شوند، هوش هیجانی نقش مهم تری نسبت به هوش عمومی در موفقیت شخصی – شغلی انسان ها ایفا می کند افزوده می شود. پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن که توسط روون بار-آن تهیه شده است و ویراست سال ۲۰۰۶ آن یکی از پر کاربردترین ابزارهای روانسنجی است، در واقع  برای سنجش مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیر شناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با درخواست ها و فشارهای محیطی تاثیر دارند. عوامل کلیدی که این پرسشنامه ارزیابی می کند کارکرد های عاطفی، هیجانی و اجتماعی هستند که منجر به بهزیستی روانشناختی می گردند.

هوش هیجانی ،(EQ)نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در زندگی اشاره دارد. آگاهی از وضعیت هوش هیجانی آنچنان اهمیت دارد که توسعه آن می تواند تفاوت شکست و یا موفقیت در زندگی شخصی و شغلی شما را مشخص کند.

تست هوش هیجانی بار آن

 

برای سنجش هوش هیجانی ابزارهای مختلفی وجود دارد.یکی از معتبرترین آ نها (EQ-i) پرسشنامه ی هوش هیجانی بار- آن است که نتیجه ی چندین سال تلاش مستمر پژوهشگری به نام دکتر بار- آن می باشد.

این پرسشنامه به ارزیابی وضعت فرد در هر یک از مولفه های زیر می پردازد:

خود آگاهی

عزت نفس

خود ابرازی

استقلال

خوشکوفایی

همدلی

مسئولیت پذیری اجتماعی

روابط بین فردی

واقع گرایی

انعطاف پذیری

حل مسئله

تحمل فشار روانی

کنترل تکانش

خوش بینی

شادمانی

 

مدل EQ-i پنج حوزه مختلف را زیر مجموعه هوش هیجانی می‌داند و البته برای هر کدام از آنها هم زیرمجموعه‌هایی را تعریف می‌کند:

– ادراک از خود یا Self Perception

– بیان احساسات خود یا Self Expression

– ایجاد و توسعه روابط با دیگران Interpersonal

– به کار گیری و مدیریت احساسات برای تصمیم گیری‌های بهتر Decision Making

– مدیریت تنش در مواجهه با چالش‌ها یا Stress Management

در نوشته‌های بعدی این سری، هر یک از موارد فوق را به صورت جداگانه و به تفصیل بررسی می‌کنیم.

هوش هیجانی - متمم - محل توسعه مهارتهای من

 

 

برای هر سوال بهترین گزینه ای که شما را توصیف می کند انتخاب کنید.

لطفا به سوالات بصورت واقعی و همانگونه که هستید (نه آنگونه که دوست دارید باشید) پاسخ دهید

 

زمان : 25 دقیقه

نحوه سوالات:تستی 5 گزینه ای

تعداد سوالات : 40شما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top